2012 m. kovo 15 d., ketvirtadienis

E.įgūdžių savaitei artėjant: pasirengimas ateities kompetencijoms


  "E.įgūdžių savaitė 2012" š.m. kovo 26-30 dienomis bus pažymėta įvairiais renginiais daugiau nei trisdešimtyje ES šalių, taip pat ir Lietuvoje (daugiau informacijos čia).
ES kontekste tai -  "Skaitmeninės Europos" iniciatyva, kurios tikslas - parodyti žmonėms kaip galima įsidarbinti skaitmeninėje eroje naudojant e.įgūdžius. 

  ES veiklose E.įgūdžiai apibrėžiami kaip moderniai darbo vietai išlaikyti reikalingų gebėjimų visuma. Efektyvios inovacijos, taikant informacijos ir ryšių technologijas (IRT), įmanomos tik turint multidisciplininius, probleminių situacijų sprendimo gebėjimus. Žvelgiant plačiau, žinių ekonomikos kontekste Europos pilietis turi vystyti ir plėtoti savo esmines kompetencijas.
  Europos mastu 2006 m. pateiktos esminių (key) kompetencijų  rekomendacijos siekiant mokymosi visą gyvenimą tikslų (2006/962/EB). Skaitmeninė kompetencija rekomendacijos metmenyse įvardinta kaip viena iš aštuonių esminių kompetencijų žinių ekonomikos kontekste. 

  Įdomi Darbinių įgūdžių būtinų ateityje 2020 (Future Work Skills 2020, Institute for the Future for University of Phoenix Research Institute, 2011) studija teigia, kad esminės prielaidos pokyčiams - pažangi IRT raida, išskirtinis ilgaamžiškumas, sistemiškumas (angl. computation), naujoji medijos ekologija, viršstruktūrinės organizacijos (angl. superstructed organizations) formos ir globaliai apjungtas pasaulis. Iš įvardintų dešimties ateities darbo jėgos gebėjimų išskirčiau naujai atrastą socialinį intelektą (angl. social intelligence), kuris sparčiai vystantis IRT ir plėtojant naujų įrenginių funkcionalumą, atskleidžia robotų ir kt. įrenginių socialinės išraiškos ribotumą. Todėl žmogus turi pasinaudoti savo emocinės išraiškos gebėjimais ir taip pat svarbu įžvelgti gilesnes reiškinio prasmes - angl. sense-making. Žmogiškojo kapitalo (HR) teorija įvardina tinkamą darbo jėgos kokybės ir gebėjimų buvimą kaip organizacijos produktyvumo lygmens kėlimą ir pridėtinės vertės kurimą (Boxall, Purcell, Wright, 2010, 157 p.).

  Labai tiksliai vieno neseniai atrasto blog'o autorius įvardina, kad kritinis mąstymas, problemų sprendimas, komunikacija, komandinis darbas nėra XXI a. gebėjimai, tai tiesiog būtina mūsų egzistavimo sąlyga. E.įgūdžiai formuojami remiantis IRT, siekiant bet kokį darbą atlikti geriau, greičiau ir efektyviau (Andrade, 2009).Komentarų nėra:

Rašyti komentarą